Sağlık Personeli Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

Şirketinizin Tehlike Sınıfı

Süre (saat)