İlkyardım Eğitimleri

İlkyardım Eğitimleri

Temel İlkyardım Eğitimi;

  • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1
  • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1
  • Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

İlk yardımın öncelikli amaçları şunlardır:

  1. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak.
  2. Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek.
  3. İyileştirmeyi kolaylaştırmak.İlk Yardım Eğitimi konuları


Genel İlkyardım Bilgileri
Hasta / Yaralının ve Olay yerinin Değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Kanamalarda İlk yardım
Yaralanmalarda İlk yardım
Yanık, donma ve sıcak çarpmasında İlk yardım
Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlkyardım
Bilinç bozukluklarında İlkyardım
Teklif İste
Şimdi Ara
Open chat