Sağlık Raporu

Sağlık Raporu

Tam idrar tahlili
Çalışanlarınızın,İşyeri Hekiminin Hazırlayacağı Sağlık Raporu için;
Akçiğer grafisi
Hemogram (Tam kan sayımı)
Kan grubu testi
SFT (Solunum fonksiyon testi)
Odyometri işitme testi

Gece çalışması yapacaklar için;

Göz doktoru tarafından görme testi yapılır.(İşyeri hekimi tarafından gece çalışabilir raporu verilir.2 yıl geçerlidir.)

saglik-1.png

Portör Muayenesi

Gıda işi ile uğraşan ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taraması yasal bir zorunluluktur.


Portör taraması için yapılacak tetkikler;


-Akçiğer grafisi (Tüberküloz yönünden en az yılda 1)
-Gaita Kültürü (Salmonella ve shigella yönünden en az yılda 1)
-Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba,histolytica kisleri,helmint yumurtaları yönünden en az 6 ayda 1)
-Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden en az yılda 1)


Test Öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar;


-2 saat öncesinde ağır yemek yenmemeli
-Testten önce 24 saat sigara içilmemeli
-4 saat süreyle alkol alınmamalı
-30 dakika önce ağır egzersiz yapılmamalı
-4 saat önce kısa etkili,12 saat önce uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalı
-Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giyisiler giyilmemelidir.

Teklif İste
Şimdi Ara
Open chat