İş Hukuku Danışmanlığı

İş Hukuku Danışmanlığı

İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler,uygulamalar,anlaşmalar
İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de anlaşma ve dava yoluyla çözümü


İş hukuk ve istihdam konularının hukuki incelemesi
Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmeler ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması


Hizmet akidleri
Hizmet tespiti ve işçi alacakları davalarıİş Güvenliği Yasası kapsamında danışmanlık hizmetleri ve gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki destek
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar
Grev-lokavt vb.gibi işçi-işveren arasında ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü

Teklif İste
Şimdi Ara
Open chat